سید محمود رضا هاشمی نسب استاد ومدرس و پژوهشگردر حوزه علمیه مشهد می باشد وی در سال ۱۳۵۳در خانواده ای روحانی در شهر کرج متولد شد وتحصیلات ابتدائی ومتوسطه را در همان شهر گذارند ودر سال ۱۳۶۸وارد حوزه ی علمیه شد ودر سال ۶۹برای ادامه ی تحصیل به مشهد مقدس مهاجرت کرد ودروس حوزوی را در آن پیگیری نمود ،در ادبیات عرب از استاد حجت هاشمی خراسانی ودر فقه واصول از آیه الله فقیه سبزواری وآیه الله فلسفی استفاده نمود هم زمان با فقه واصول در مباحث کلامی واعتقادی از استاد محمد باقر علم الهدی نیز بهره مند شد در سال ۱۳۷۹برای تکمیل دروس حوزوی به شهر مقدس قم مهاجرت کرد وتا سال ۱۳۹۰ از دروس آیه الله وحید خراسانی ، آیه الله میرزا جواد تبریزی ، آیه الله شبیری زنجانی استفاده نمود او علاوه بر فقه واصول در مباحث فلسفه وکلام وتفسیر نیزبه طور تخصصی ورود پیدا کرد و در این زمینه کتبی را به رشته ی تحریر در آورده است که آثاری که به چاپ رسیده را ذکر می نماییم ۱-《الامامه علی ضوء الثقلین 》 این کتاب یک دوره مباحث امامت را با استفاده از براهین عقلی وقرآنی که در احادیث اهل البیت علیهم السلام واردشده بیان کرده است ۲-《بحوث هامه فی المناهج التوحیدیه 》این کتاب روش شناسی فلاسفه و عرفا ومتکلمین در مباحث توحیدی است، مولف با نقد روش فلاسفه وعرفا ،اثبات می کند که روش صحیح در مباحث توحیدی همان روش فقهاءاصولی ومتکلمین است که در میان علماء امامیه مشهور بوده است ۳-《 نقدی بر تصوف》 این کتاب نقدی بر کتاب《 هفت روز در بهشت》 تالیف آقای محمد حسن وکیلی است که بر اساس مبانی صوفیه نگاشته شده ۴-《تعارض ونقد در آراء فلسفی وعرفانی》این کتاب در سه بخش تدوین شده بخش اول تعارض آراء فلاسفه وعرفا در مبنا وبناء، بخش دوم تعارض آراء فلاسفه وعرفا با نصوص شرعی، بخش سوم نقد مثنوی مولوی با استفاده از سخنان متخصصان مثنوی۵-《سیری در آثار علامه محمد حسین طهرانی》این کتاب حاوی نقدهایی بر آثار آقای محمد حسین طهرانی است که بر اساس عرفان وتصوف نگاشته شده است ۶-《تاملی در نظریه ی اصالت وجود و وحدت وجود》این کتاب نقد وبررسی ادله اصالت وجود و وحدت وجود وبیان ثمرات فاسد این مبنا است