سید محمود رضا هاشمی نسب استاد ومدرس و پژوهشگردر حوزه علمیه مشهد می باشد وی در سال ۱۳۵۳در خانواده ای روحانی در شهر کرج متولد شد وتحصیلات ابتدائی ومتوسطه را در همان شهر گذارند ودر سال ۱۳۶۸وارد حوزه ی علمیه شد ودر سال ۶۹برای ادامه ی تحصیل به مشهد مقدس مهاجرت کرد ودروس حوزوی را در آن پیگیری نمود ،در ادبیات عرب از استاد حجت هاشمی خراسانی ودر فقه واصول از آیه الله فقیه سبزواری وآیه الله فلسفی استفاده نمود هم زمان با فقه واصول در مباحث کلامی واعتقادی از استاد محمد باقر علم الهدی نیز بهره مند شد در سال ۱۳۷۹برای تکمیل دروس حوزوی به شهر مقدس قم مهاجرت کرد وتا سال ۱۳۹۰ از دروس آیه الله وحید خراسانی ، آیه الله میرزا جواد تبریزی ، آیه الله شبیری زنجانی استفاده نمود او علاوه بر فقه واصول در مباحث فلسفه وکلام وتفسیر نیزبه طور تخصصی ورود پیدا کرد و در این زمینه کتبی را به رشته ی تحریر در آورده است که آثاری که به چاپ رسیده را ذکر می نماییم ۱-《الامامه علی ضوء الثقلین 》 این کتاب یک دوره مباحث امامت را با استفاده از براهین عقلی وقرآنی که در احادیث اهل البیت علیهم السلام واردشده بیان کرده است ۲-《بحوث هامه فی المناهج التوحیدیه 》این کتاب روش شناسی فلاسفه و عرفا ومتکلمین در مباحث توحیدی است، مولف با نقد روش فلاسفه وعرفا ،اثبات می کند که روش صحیح در مباحث توحیدی همان روش فقهاءاصولی ومتکلمین است که در میان علماء امامیه مشهور بوده است ۳-《 نقدی بر تصوف》 این کتاب نقدی بر کتاب《 هفت روز در بهشت》 تالیف آقای محمد حسن وکیلی است که بر اساس مبانی صوفیه نگاشته شده ۴-《تعارض ونقد در آراء فلسفی وعرفانی》این کتاب در سه بخش تدوین شده بخش اول تعارض آراء فلاسفه وعرفا در مبنا وبناء، بخش دوم تعارض آراء فلاسفه وعرفا با نصوص شرعی، بخش سوم نقد مثنوی مولوی با استفاده از سخنان متخصصان مثنوی۵-《سیری در آثار علامه محمد حسین طهرانی》این کتاب حاوی نقدهایی بر آثار آقای محمد حسین طهرانی است که بر اساس عرفان وتصوف نگاشته شده است ۶-《تاملی در نظریه ی اصالت وجود و وحدت وجود》این کتاب نقد وبررسی ادله اصالت وجود و وحدت وجود وبیان ثمرات فاسد این مبنا است

We’re changing the way money is processed on-the-go.

Save Yourself Time By Using Salient

Handling how you manage payments online is very important. Salient is a new innovative and easy to use method of sending & receiving money online. It’s fast, secure and free to sign up.

  • Top Customer Support
  • Most Liked Company
  • Best In Class 2016
  • Friendliest Group
  • Innovative Brand
1

Sign Up For Free

Create your free account in a matter of minutes with our patented awesome sign up process.
2

Sell Goods Online

Next start integrating it with your e-commerce platform of choice and start accepting payments.
3

Love Your Life

Sit back, relax and pop a cold one because your life just got a whole lot easier by using Salient.

Our Awesome Core Features

There are countless reasons why our service is better than the rest, but here you can learn about why we’re different.

The Best Way to Send Money

No matter the size of your business, you will be able to benefit from signing up with Salient today. Besides, it’s free for 30 days.

Affordable Pricing

You’ve reached the pricing plans. Choose from one of our three plans or start your free 30 day trial risk-free.

Basic

$10

/month

Up to 5 Users

Premium

$20

/month

Up to 50 Users

Developer

$40

/month

No Limit On Users

Sign Up Today & Start Sending Money.

Get 30 days free when you sign up now.